شرایط و موارد ابطال گارانتی

شرایط گارانتی:

۱- مرکز خدمات قطعات معیوب را در صورت امکان تعمیر و یا با قطعه سالم تعویض می نماید.

۲- با توجه به تحول دائمی و سریع در تولید قطعات کامپیوتر، در صورت عدم موجودی قطعه اصلی، کالای مشابه با احتساب اختلاف قیمت روز ارائه خواهد شد.

۳- دستگاههایی دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانتنامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی همراه داشتن کارت گارانتی الزامی است.

۴- وظیفه حفظ و نگهداری کارت گارانتی بعهده مشتری بوده و المثنی صادر نمی گردد.

۵- اطلاعات داخل محصول شامل گارانتی نمی شود و شرکت در قبال از بین رفتن اطلاعات و نرم افزارهای دستگاه هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.

۶- در صورتی که کالا فاقد شرایط گارانتی اما قابل تعمیر باشد پس از توافق با مشتری کالا تعمیر و هزینه آن دریافت خواهد شد.

موارد ابطال گارانتی :

۱- هرگونه ضایعه فیزیکی یا سوختگی قابل مشاهده.

۲- مخدوش بودن کارت، هرگونه تعویض و خدشه در هولوگرام، برچسب و شماره سریال.

۳- استفاده غیر استاندارد.

۴- دستکاری توسط تعمیر کاران خارج از شرکت.

۵- وجود گرد و غبار.

۶- هرگونه ایراد ناشی از Root، بکارگیری نرم افزارهای کاربردی و یا آلودگی به ویروسهای کامپیوتری.

۷- صدمات همچون شکستگی LCD و قاب پشت آن و یا اثرات هرگونه ضربه بر روی دستگاه که هنگام انتقال توسط پست، پیک ، شرکت های حمل و نقل و … پدید آید دستگاه را از شرایط گارانتی خارج خواهد ساخت.

دکمه بازگشت به بالا